top of page


Croeso
I'r Bridge 
  GWASANAETHU CYMUNED PEN-Y-BONT AR OGWR ERS 2002

Yr tîm yma yn yr Bridge yn ymroddedig i helpu a chefnogi y gymuned bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr. Rydym yn darparu nifer of wasanaethau a chyfleoedd sydd ar agor i’r höll aelodau’r cyhoedd. Rydym yn darparu nifer o wasanaethau a chyfleoedd sy'n agored i holl aelodau'r cyhoedd, gan gynnwys hyfforddiant, gwirfoddoli a mentora. Rydym yn gael rhywbeth i bopeth. Croeso i chi lywio trwy ein gwefan neu defnyddio yr swyddogaeth chwilio i’w weld mwy o’r hyn sydd gennym i’w gynning. Os rydych chi ddim gallu chwilio am be rydych chi edrych am, rhowch alwad i ni ar Pen-y-bont ar Ogwr 01656647891 Ney e-bost ni ar enquiries@thebridgemps.org.uk.

 

Os ydych chi dymuno cysylltu ein Hwb Cymunedol, mae’n cores I chi rhos galwad ar 01656 649378 neu e-bost enquiries@thebridgemps.org.uk

YCHYDIG AMDANOM NI!

 

Cafodd yr Bridge cynllun mentora plws ei sefydlu yn chwefror 2002 gan grwp o dri o bobl angerddol ac ymroddedig. Nod yr Enid odd ddarparu help a chefnogaeth I phobl ifanc rhwng 8 ac 18 red sydd wedi gael profiadau anhygoel mewn problemau ac anawasterau  yn ei bywydau.

Bron i 20 mlynedd i’n tait ac rydym wedi hyfforddi ac parhau i hyforddi  nifer o wirfoddolwyr yn y gymuned. Yna mae’n nhw edi mynd ymlaen i’w derbyn hyfforddiant mentora ermwyn darparu a parhau i chefnogi 1-2-1 ar gyfer pobl ifanc.

 

Ers hynny mae’r Bridge wedi ehangu ei wasanaethau, yn sylweddol mewn ymateb i’r anghenion cynyddol ein cymuned yn wynebu. Felly rydyn ni nawr yn darparu amrywiaeth ehangach o wasanaethau.

 

Eleni mabwysiadom ni yr slogan ‘Gyda’n gilydd gallwn ni’, yr syniad hyn o gydberthynas a chreu cysylltiadau crufarch erioed. Rydym yn ymdrechu i wasanaethau ein cymuned yn y fordd irau bosibl.

Am ragor o wybodaeth amdanom ni a Beth rydym yn ei wneud ewch ar ein gwefan i adran ‘amdanom ni’.

Ewch Cymdeiathsol!

 

Y Ford gyflymaf  a haws I gael wybodaeth ddiweddaraf gyda’r holl ddigwyddiadau diweddaraf yn yr Bont yw Cysylltu a ni trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

 

Mae ein Tîm cyfryngau cymdeithasol yn gweithio’n ddiwyd i’w postio yn gywir, amserol, cynnwys perthnasol i adeiladu cymunedau sy’n rhoi ddealltwriaeth ar gwahanol ffyrdd yr Bont yn gefnogi’’r syniad Gydai’n gilydd gallwn ni. Gallwch chi gael mynediad i’r sianeli cymdeithasol trwy clicio ar yr eiconau a restir uchod.

 

Y Ford rydym yn cyfarthrebu a chi yn gael ei gynnwys yn ein polisi cymunedol cyfryngau cymeithasol.

  • Facebook Social Icon
  • X
  • Instagram Social Icon

Ble rydym ni?

 

Rydym wedi ein lleoli yng ghanol yr galon tref Pen-y-bont ar Ogwr.  Ein cyfeiriad yw:

 

46-48

Dunraven Place

Bridgend

CF31 1JB

 

Yn gwrthwyneb yw fan ddefnyddiol sy’n dangos yn union ble rydym ni. Os oes gennych unrhyw anawsterau wrth ddod o hyd i ni, rhow alwad i ni ar 01656 647 891.

                     Oriau Agor y Bont                          

                      Oriau Agor Hwb Cymunedol

bottom of page