Ffonio 01656 649 378 neu e-bostio thezonebridgend@gmail.com

Y Zone, sydd wedi ei lleoli yng ghanol yr galon tref Pen-y-bont ar Ogwr,  a yw canolfan gymunedol wedi’i sefydlu i gefnogi holl aelodau’r fwrdeistref. Ar agor bob dydd, mae ein staff a gwirfoddolwyr y Zone with law bob amber I ddarparu cyngor ymarferol ac arweiniad ar ystod lang o bynciau i god eng gnhysur lleoliad lokfa goffi anffurfiol.

 

Yn ogystal a darparu cyngor ac arweiniad ar bynciau gan gynnwys; rhianta (plant bach I bobl ifanc yn eu harddegau), rheoli arian, maeth a bwyta’n iach, iechyd a lles a llawer mwy.  Gall y Zone hefted eich help i ddatblygu eich CV a chynorthwyo i chwilio am swyddi. Os nad oedd hynny’n ddigon, mae’r Zone hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim yn y ganolfan a gallwn hefyd lofnodi eich post i asiantaethau eraill a gwasanaethau ieuenctid.

 

Mae’r ganolfan yn hawdd iawn i’w weld ac mae ganddo toiled i’r anabl, cyfleustrau new babanod, cegin sydd a graddfa hylendid bwyd lefel 5. Hefyd mae’r ystafell gyfarfod fawr (sydd ar gael i’w llogi) ac ardal siop goffi lle gallwch chi brynu bwydydd a diodydd poeth ac oer, dyna pam yr ydym yn credu bod y Zone mewn gwirionedd yn lle i’w bawb.

Ble rydym ni?

 

Rydym wedi ein lleoli yng ghanol yr galon tref Pen-y-bont ar Ogwr.  Ein cyfeiriad yw:

 

46-48

Dunraven Place

Bridgend

CF31 1JB

 

Yn gwrthwyneb yw fan ddefnyddiol sy’n dangos yn union ble rydym ni. Os oes gennych unrhyw anawsterau wrth ddod o hyd i ni, rhow alwad i ni ar 01656 649 378.