Am

I'r Bridge Cynllyn Mentora Plws

GWASANAETHU CYMUNED PEN-Y-BONT AR OGWR ERS 2002

Sedlwyd Cynllun Mentora Plws Y Bont yn 2002 gan tri wirfoddolwyr mewn ymateb i’r angen i atal pobl ifanc rhag mynd i menw i’r system cyfiawnder troseddol. Gan gweithio yn agos efo’r tim troseddwyr ifanc rhoddwyd yr Llywodraeth grant bach a oedd wedi gallyogi’r bobl ifanc gyntaf i gael cymorth. Defnyddiodd mentoriaid gwirfoddol hyfforddedig yn yr adeilad rhent bach yn Stryd Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr.

  

Y weledigaeth ar gyfer datblygu ymhellach gyda chefnogaeth mudiad gwirfoddol sefydliadau pen-y-bont ar Ogwr a grant plant mewn angel y BBC.  Gyda nifer o atgyfeiriadau newydd gan sefydliadau eraill yr angen am eiddo mwy, hyfforddiant staff a nodwyd may o wirfoddolwyr a cheisiwyd cillid pellach.

 

Oherwydd y galw pellach ar ei wasanaethau mewn 2009 symyddod yr Bont MPS i’w lleoliad presennol meen Dunraven Place, Pen-y-bont ar Ogwr.  

 

Yn 2012, cafodd gyfle I ehangu pan death y llawr gwaelod yn wag. Rhoddodd yr Loteri grant Mawr llwyddiannus I adnewyddu yr llawr gwaelod ac i’w cyflogi staff a sefydlu gwasanaethau.

  

Heddiw mae’r Bont MPS yn parhau i ddarparu amrywiaeth o chefnogaeth i bobl Pen-y-bont ar Ogwr ac mean edrych ar ddyfodol gyffrous sy’n erduch ar gylfs newydd i ddiwallu anghenion y.