Am

I'r Bridge Cynllyn Mentora Plws

GWASANAETHU CYMUNED PEN-Y-BONT AR OGWR ERS 2002

Sedlwyd Cynllun Mentora Plws Y Bont yn 2002 gan tri wirfoddolwyr mewn ymateb i’r angen i atal pobl ifanc rhag mynd i menw i’r system cyfiawnder troseddol. Gan gweithio yn agos efo’r tim troseddwyr ifanc rhoddwyd yr Llywodraeth grant bach a oedd wedi gallyogi’r bobl ifanc gyntaf i gael cymorth. Defnyddiodd mentoriaid gwirfoddol hyfforddedig yn yr adeilad rhent bach yn Stryd Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr.

  

Y weledigaeth ar gyfer datblygu ymhellach gyda chefnogaeth mudiad gwirfoddol sefydliadau pen-y-bont ar Ogwr a grant plant mewn angel y BBC.  Gyda nifer o atgyfeiriadau newydd gan sefydliadau eraill yr angen am eiddo mwy, hyfforddiant staff a nodwyd may o wirfoddolwyr a cheisiwyd cillid pellach.

 

Oherwydd y galw pellach ar ei wasanaethau mewn 2009 symyddod yr Bont MPS i’w lleoliad presennol meen Dunraven Place, Pen-y-bont ar Ogwr.  

 

Yn 2012, cafodd gyfle I ehangu pan death y llawr gwaelod yn wag. Rhoddodd yr Loteri grant Mawr llwyddiannus I adnewyddu yr llawr gwaelod ac i’w cyflogi staff a sefydlu gwasanaethau.

  

Heddiw mae’r Bont MPS yn parhau i ddarparu amrywiaeth o chefnogaeth i bobl Pen-y-bont ar Ogwr ac mean edrych ar ddyfodol gyffrous sy’n erduch ar gylfs newydd i ddiwallu anghenion y.The Bridge Mentoring Plus Scheme
 

© 2018 
 

Find us: 
 

46-48 Dunraven Place
Bridgend
CF31 1JB

TEL:
 01656 647 891

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

The Bridge MPS (Mentoring Plus Scheme) is a registered charity | charity number: 1091536 | registered address: 46-48 Dunraven Place, Bridgend, CF31 1JB.

© The Bridge Mentoring Plus Scheme 2019